Välkommen till oss

Västerås Brandservice AB erbjuder service, underhåll och montage av brandredskap och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även brandlarm, släcksystem och rökluckor. Vi tillhandahåller dessutom ett brett produktutbud av brand- och räddningsmateriel.

Vi är ett starkt team som arbetar helt utifrån kundernas fokus. Vår mångåriga erfarenhet i branschen säkerställer en kompetent, pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta kvalitet.

Välkommen till oss. Vi är riktiga proffs på brandskydd!

Om oss

Senaste nytt

Vår serviceverksamhet

Facebook

Det primära syftet med rökluckor är att förlänga utrymningstiden genom att ventilera ut giftig brandrök och sänka temperaturen i byggnaden. Det underlättar räddningstjänstens insats och kan rädda liv och egendom. Vi utför montage och service på alla typer av rökluckor. Välkommen att kontakta oss!
vasterasbrandservice.se/tjanster/underhall-och-service-rokluckor/
...

View on Facebook

Brandredskap behöver med jämna mellanrum underhåll och service för att fungera optimalt. Det är särskilt viktigt med säkerhetsutrustning eftersom t ex en skadad eller icke fungerande brandsläckare eller röklucka kan vara förödande vid ett olyckstillbud. Kontakta oss för en genomgång!
vasterasbrandservice.se/tjanster/
...

View on Facebook

I händelse av brand ska det vara lätt att hitta ut, även i mörker. Med en snabb och enkel vägledning kan man förebygga olyckor och vara trygg om något skulle hända. Vi projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter kundens förutsättningar och behov. Välkommen att kontakta oss!
vasterasbrandservice.se/tjanster/underhall-och-service-nodbelysning/
...

View on Facebook