Underhåll och service gassläcksystem

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt SBF500. Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Vi utför kvartals och årlig kontroll på manuella och automatiska gassläcksystem. Kontinuerlig service och underhåll leder till färre onödiga larm.