Brandskyddskontrollant

Utbildningen Brandskyddskontrollant vänder sig till de medarbetare inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens systematiska brandskyddsarbete (SBA). Den behandlar lagar och myndighetskrav gällande SBA, brandskyddskontrollantens funktion och roll samt brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning. För att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt bör deltagaren ha förkunskaper inom grundläggande brandskydd.

Kursinnehåll

  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Förebygga och bedöma risker för brand
  • Utföra en brandskyddskontroll
  • Följa upp och åtgärda brister
  • Digitala verktyg

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. De ska ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet. Som brandskyddskontrollant ska man även kunna bedöma risker för brand, utföra egenkontroll med checklista, arbeta med förebyggande brandskydd samt följa upp åtgärder som gjorts.

I rollen ingår även att utbilda nyanställda om organisationens brandskydd samt sammanställa tillbudsrapportering. Brandskyddsarbetets status rapporteras till brandskyddsansvarig.