Underhåll och service brandposter

Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3. Vi rekommenderar att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden på fastigheten. Årlig kontroll utförs av servicetekniker och sker lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning.

Vart femte år ska brandposter revisionsbesiktigas. Då provtrycks också slangen. Samtliga våra brandposter är försedda med anslutning för provtryckning.

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.