Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till personal som är ansvariga för företagets brandlarmsanläggning och till fastighetsskötare. Den är skapad enligt Brandskyddsföreningens, SBFs, regelverk för utbildning av anläggningsskötare. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren diplom.

Kursinnehåll

 • Brandteori
 • Förebyggande brandskydd
 • Lagar, krav och föreskrifter
 • Företagets ansvar
 • Systemuppbyggnad
 • Alternativa skydd
 • Räddningstjänstens organisation
 • Larmlagring
 • Anläggningsskötarens roll
 • Skötsel och underhåll
 • Människan, utrymning och beteendemönster
 • Onödiga larm

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att ansvara för löpande drift och underhåll av en brandlarmsanläggning. Kursdeltagarna ska även kunna hantera brand- och fellarm samt sköta koppling av detektorer, larmdon och styrningar och utföra månads- och kvartalskontroller.

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav. Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.