Skyltar

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Där anges hur skyltarna skall se ut. Skyltarna finns även som efterlysande.

Brandredskapsskyltar

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler.

Produktblad

Varselskyltar

Varselmarkering är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara uppmärkta.

Produktblad

Utrymningsskyltar

Utrymningsvägar ska vara markerade med varselskylt. Det gäller både ordinarie väg ut och alternativ väg. Skyltar ska också placeras i korridorer.

Produktblad