Underhåll och service restaurangsläcksystem

Släcksystem för restaurangkök ska funktionskontrolleras var 6:e månad enligt regelverk och tillverkarens villkor. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Man kontrollerar funktionen samt att placeringen av systemet fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna. Munstycken ses över och smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet.

Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan och drivgaspatronen bytas. Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs regler för återkommande kontroll.

R-102 Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur design, installation, kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.