Uppdaterat regelverk för gassläcksystem, SBF 500:4

Regelverket för gassläcksystem har nyligen uppdaterats till den nya utgåvan SBF 500:4 Regler för gassläcksystem. Syftet är att den ska harmonisera med EU-standarden SS-EN 15004 för att säkerställa att installation och underhåll av gassläcksystem utförs med god kvalitet. Regelverket ska bidra till att funktion upprätthålls och avser inte att hindra den tekniska utvecklingen.

”Vi ser flera fördelar med det nya regelverket”, säger Martin Blomberg, behörig ingenjör gassläck. ”Vi har arbetsmetoder och mätverktyg som snabbt och säkert kontrollerar anläggningen. Eventuella fel och brister kan upptäckas tidigt och avhjälpas innan de leder till kostsamma konsekvenser. Med de nya kraven ökar förutsättningarna för att funktionen upprätthålls. Det är också positivt att anläggningsskötaren får en mer omfattande utbildning, en gassläckanläggning består av många delar och kräver en hel del kunskap hos den som utför kontrollerna.”

Regelverket kan tillämpas både för nyinstallation samt för utökningar och ändringar av befintliga installationer.

Mer information om vad förändringarna i regelverket innebär finns i PDF-filen i högerkolumnen.