HLR för insatspersonal

Utbildningen är en ca 4 timmar lång grundutbildning som vänder sig till insatspersonal som förväntas kunna HLR, så som räddningstjänst, polis och ordningsvakter. Under utbildningen får deltagarna kunskap om akututrustning, ventilation med ansiktsmask samt övning i teamarbete. Inläst kursbok samt godkänt resultat på webbutbildning krävs som förkunskap.

Innehåll & lärandemål

  • Uförande av HLR på vuxen person med både en- och två-livräddarteknik.
  • Inblåsningar med andningsmask samt kunskap om annan relevant akututrustning.
  • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
  • Behandling av en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.
  • Förstå vikten av bra kommunikation och samarbete inom teamet.