Underhåll och service nödbelysning

Nödbelysningen ska underhållas och kontrolleras regelbundet. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktionstestas. En gång per år bör armaturen kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen gå minst en timme på batterikraft.

Krav och regler för nödbelysning

För armaturer med självtestsystem sker årskontrollen automatiskt och eventuella fel indikeras på armaturen. I samband med den årliga kontrollen bör följande delar bytas ut:

  • Lysrör i hänvisningsarmaturer är kontinuerligt tända. Livslängden är ca ett år och de ska bytas vid årligt underhåll
  • Batterier har en livslängd på 4-5 år och de bör bytas ut senast efter 5 år

Nödbelysning – trapphus och utgångar

Tillsyn av armaturer bör ingå i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt SBA-system. Årlig funktionskontroll i trapphus och utgångar bör ske ofta, gärna löpande av utbildad tekniker i samband med årskontroll av brandredskap och övrig säkerhetsutrustning.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av nödljus.

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.