Brandsläckare

En brandsläckare är ett utmärkt skydd som kan rädda liv och egendom. Eftersom riskerna ser olika ut i olika miljöer finns handbrandsläckare i olika storlekar och med olika släckmedel. Effektivitet och släckresultat är beroende av att insatsen påbörjas snabbt. Det är därför viktigt att släckaren finns lätt tillgängligt, att användaren lätt och snabbt kan finna släckaren och har kännedom om hur den ska användas.

Pulversläckare

En pulversläckare har ett brett användningsområde och är klassat för både A, B och C-bränder. Den ger en hög släckeffekt och kan även användas mot brand i elektrisk utrustning.

Produktblad

Skumsläckare

En skumsläckare släcker effektivt A-bränder och B-bränder. Skummet flyter ut över brandhärden, släcker branden och ligger kvar som skydd mot återantändning.

Produktblad

Kolsyresläckare

En kolsyresläckare släcker brand i gaser, vätskor och plaster. Lämplig för släckning av brand i t ex maskiner och elektrisk utrustning, eftersom den inte lämnar rester efter släckningen.

Produktblad

Fettbrandsläckare

Fettbränder är svårsläckta och det är stor risk för spridning och återantändning. Fettbrandsläckaren är fylld med en unik släckvätska framtagen speciellt för brand i olja och fett.

Produktblad

Specialsläckare

Ibland finns specifika krav på brandsläckaren, då brandskyddet ska anpassas till speciella applikationer. T ex antimagnetiska släckare till sjukhus, släckare för metallbrand m m.