Utrymningsövning

En utrymningsövning rekommenderas till företag som vill kontrollera och uppdatera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Efter övningen får verksamheten en överblick över företagets utrymningsrutiner och eventuell åtgärdsplan som kan förbättra utrymningen.

Innehåll

  • Genomgång med brandskyddsansvarig och utrymningsansvarig
  • Larmgivning och ansvar för kontakt med larmföretag och fastighetsägare
  • Utrymning av era lokaler, vi granskar ert agerande
  • Räddningsinsatser
  • Lokalkontroll
  • Uppföljning och utvärdering
  • Eventuell övning med brandsläckare

Efter övningen ska deltagarna kunna genomföra en effektiv och säker utrymning. Företaget ska ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.