Underhåll och service släcksystem för fordon & maskiner

Släcksystem för skogs- och anläggningsmaskiner är utformade enligt SBF 127 ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner”.

Funktionskontroll ska ske minst en gång per år enligt anläggarfirmans anvisningar. Släckanläggningen ska kontrolleras och maskinens tekniska utförande ska besiktigas. Det gäller t ex elektrisk utrustning, hydraulik, bränsleledningar och avstängningsanordningar. Brandskyddskontrollen ska ske även om maskinen inte är utrustad med släckanläggning. Då kontrolleras enbart den brandförebyggande utrustningen.