Örebrokontoret

Välkommen till oss. Vi är riktiga proffs på brandskydd!

Besöksadress

Filialkontor Örebro
Skottvägen 24
703 69 Örebro

Telefon

010-55 18 580

E-mailadress

service@vasterasbrandservice.se

David Helin

Servicetekniker brandskydd, utbildare

010 - 551 85 86

Viktor Folkesson

Servicetekniker brandskydd

010 - 551 85 85

Johan Bååk

Servicetekniker brandskydd

010 - 551 85 90