Örebrokontoret

Välkommen till oss. Vi är riktiga proffs på brandskydd!

Besöksadress

Filialkontor Örebro
Skottvägen 24
703 84 Örebro

Telefon

010-55 18 580

E-mailadress

service@vasterasbrandservice.se

David Helin

SERVICETEKNIKER BRANDSKYDD

010 - 551 85 86

Johan Bååk

SERVICETEKNIKER & UTBILDARE I BRANDSKYDD

010 - 551 85 90

Viktor Simonsson

Servicetekniker brandskydd

010 - 551 85 85