Grundläggande brandskydd

Grundläggande Brandskydd riktar sig till alla anställda inom ett företag och till privatpersoner. Utbildningen arrangeras både fysiskt och digitalt och behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter så som kontor, butiker, industri och vård.

Innehåll

  • Brandteori
  • Risker
  • Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten
  • Skadeförebyggande och begränsande skydd
  • Utrymningsvägar
  • Val av släckredskap
  • Praktiska övningar (gäller ej vid digital utbildning)

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap om brandteori och orsakerna till en brands uppkomst och spridning. Man ska även veta vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen samt brand- och skadeförebyggande åtgärder. Deltagarna får även kunskap kring släckanordningar, larm och utrymningsvägar. Dessutom, ska de även kunna använda brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand.