Miljö

Nu slutar vi med PFAS

Miljömässigt hållbarhetsarbete innebär för oss att aktivt reducera vår påverkan på natur och miljö. PFAS som används i skumbrandsläckare innebär en hälsofara för människor och påverkar djur och natur. Myndigheterna arbetar på olika lagstiftningsförslag och PFAS kommer att förbjudas inom ett par år. I enlighet med vår miljöpolicy har vi redan nu fattat beslut att upphöra med att ladda om och sälja skumbrandsläckare med PFAS. Vi erbjuder en mängd olika alternativ för att få till en enkel utfasning med bibehållet bra brandskydd.

Miljövänlig släckning utan PFAS

Miljövänlig släckning ska vara fluortensidfri, därför ser vi till att alla våra brandsläckare och släckmedel är giftfria.

Istället för dagens skumsläckare kan vi redan nu leverera vattensläckare med tillsats, så kallade vätskesläckare. De är snarlika skumsläckarna och för användaren fungerar de på samma vis. Skillnaden är att skumeffekten utgått och att de inte släcker poolbränder i brännbara vätskor, brandklass B. Flertalet av dagens skumsläckare är dock placerade i miljöer där risken för B-brand är mycket liten, därför fungerar det utmärkt med miljövänliga vätskesläckare istället.

Våra nya skumsläckare är helt fria från fluortensider och har samma släckeffekt mot B-brand som de tidigare skumsläckarna. I kombination med den nya munstycketeknologin kan de väl mäta sig med tidigare filmbildande skumsläckare med fluortensider. Befintliga skumsläckare kan laddas om till vätskesläckare vid den 5-åriga verkstadsgenomgången.

Vattensläckare är 20-30% billigare och ett kostnadseffektivt alternativ. Vatten har ungefär hälften så bra släckeffekt som motsvarande vätskesläckare. Ett bra sätt att minimera kostnaden kan vara att välja en 6-liters vätskesläckare istället för en 9-liters med vatten. Det ger ungefär samma kostnad, men en minst lika effektiv släckare som dessutom är lättare att bära.