Underhåll och service brandsläckare

Brandsläckare behöver underhåll och service för att fungera optimalt. En icke fungerande eller skadad brandsläckare kan vara förödande vid ett olyckstillbud. 

Vi utför löpande kontroll och service av brandsläckare. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. För brandsläckare gäller SS 3656 Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare. Några av de moment vi utför är:

  • Brandsläckare kontrolleras och servas en gång per år.
  • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
  • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.

Service av alla fabrikat

Vi lagerhåller reservdelar och utför service på marknadens samtliga fabrikat av brandsläckare. För att minska transport- och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytes­system. Kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad släckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Samtliga släckare som vi utför omladdning på fylls med högeffektpulver även om de i originalutförande är fyllda med standardpulver.

Våra servicebilar är välutrustade och normalt finns även materiel för komplettering och underhåll av första hjälpen, brandtätning, utrymningsmarkeringar och armaturer. Vi kan vid ordinarie servicetillfälle åtgärda mer än brandsläckarna.

Omhändertagande av skum för bättre miljö

Vid omladdning av skumsläckare omhändertar vi det begagnade skummet och lämnar det för destruktion istället för att hälla ut det i avloppet.

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.