Rökluckor

Rökluckor används för att ventilera ut rök från trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande i händelse av brand. Syftet med rökluckan är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.

Vi levererar nya luckor, renoverar äldre luckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna rökluckor.

Rökluckor finns i olika utföranden för montering i tak eller för placering i fasad. De kan förses med genomskinliga lock för att släppa in dagsljus. Våra rökluckor som är godkända enligt EN 12101-2.

Rökluckor

Rökluckan levereras som en komplett enhet färdig för montering på tak. Varje leverans kundanpassas så att utförande, storlek och materialval passar befintligt tak.

Produktblad