Utrymningsledare

Utbildningen Utrymningsledare riktar sig till de anställda inom företaget som är brandskyddsansvariga och till de som ansvarar för utrymning. Den behandlar lagar och myndighetskrav gällande utrymning, utrymningsorganisation och utrymningsledarens roll. Deltagaren får även undervisning i skeenden och beteenden vid brand och utrymning.

Innehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
  • Ansvar
  • Utrymningens organisation
  • Utrymningens genomförande
  • Räddningstjänstens ankomst
  • Praktik (gäller ej vid digital kurs)

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna kunna bidra till en högre utrymningssäkerhet på företaget och ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare. De ska ha kunskap om snabb och säker utrymning, samt ha förståelse för systematiskt brandskyddsarbete. Kursdeltagarna ska också kunna hantera situationen på återsamlingsplatsen och kunna lämna en relevant rapport till räddningstjänsten.