Släcksystem

Vi har ett komplett sortiment av allt ifrån enkla manuella släcksystem till avancerade automatiska system för byggnader.

Gassläcksystem

Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser och bli väldigt kostbara. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

Produktblad Produktblad

Släcksystem för restaurangkök

Vi levererar och installerar släcksystem R-102 med Ansulex släckvätska. Systemet är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.

Produktblad

Släcksystem för maskiner & fordon

Ett punktskyddssystem kan skydda till en låg kostnad. Istället för skydda en hel maskinhall kan affärskritisk utrustning förses med ett automatiskt släcksystem.

Q-Fog

Q-Fog är en mobil boendesprinkler som utvecklats för boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. Systemet består av en släckenhet, en detektor samt en manöverpanel.

Produktblad