Brandtätning

Brandtätning hindrar att branden sprids mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk, vilket är en av de stora brandfarorna i byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig väldigt snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Vi utför brandtätningar samt kontrollerar befintlig brandtätning i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn.