Vuxen HLR med introduktion av hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst! Vid behandling av hjärtstopp är ofta den första behandlingsåtgärden HLR (hjärt-lungräddning) följt av defibrillering. Defibrillering innebär att man med en hjärtstartare skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och återställer hjärtats rytm och aktivitet. Med hjärtstartaren lätt tillgänglig kan livräddande behandling påbörjas innan ambulansen anländer till olycksplatsen.

Innehåll

  • Vikten av tidig defibrillering
  • Användning av en halvautomatisk defibrillator
  • Handlingsplan
  • Situationsanpassad träning
  • Fysiologi vid hjärtstopp
  • Säkerhetsaspekter och delegering

Efter utbildningen ska deltagare kunna påbörja behandling av en patient med hjärtstopp genom HLR och med hjälp av en halvautomatisk defibrillator. För att upprätthålla behörigheten att utföra defibrillering rekommenderar vi regelbundna utbildningar, normalt med en årlig repetition. Kursen utformas vid behov som en repetitionsutbildning.