SBA – systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig  och ägaren till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbetet. SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera  en brandsituation.

SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde. Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.