Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten vänder sig till personer som arbetar med svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt andra arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Utbildningen är brandschanpassad och består av en teoretisk del på 10 sektioner med praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Den är utformad enligt Svebras föreskrifter för Brandfarliga Heta Arbeten och måste genomgås av alla som utför ovan nämnda arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Kursinnehåll

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
  • Riskhantering och konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering

Certifikat Brandfarliga Heta Arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svebra. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”Brandfarliga Arbeten”. Deltagaren får både ett fysiskt plastkort och ett digitalt certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år.