Presto och Dafo Brand löser tvist i samförstånd

Idag offentliggör Presto och Dafo Brand att förlikning har träffats mellan de båda bolagen.

Bakgrunden till tvisten härrör till när Presto AB förvärvade bolaget Upplands Brandservice AB i mars 2020. Efter sommaren kom det till Prestos kännedom att två anställda i Upplands Brandservice – Rickard Kalldin och Martin Blomberg – obehörigen skickat över företagshemlig information till Dafo Brand, vilket även inkluderade kunduppgifter. Anledningen var att de två anställda och Dafo Brand planerade att starta Västerås Brandservice. Efter domstolsprocess mot såväl Västerås Brandservice, Rickard Kalldin och Martin Blomberg har samtliga inblandade parter, inklusive Dafo Brand, bekräftat och erkänt allvaret i incidenten. Dessutom inkluderar överenskommelsen en kompensation om 1,75 miljoner kronor till Presto.

”Vi inser allvaret i situationen och beklagar det som har inträffat”, säger Thomas Sparring, VD på Dafo Brand. ”Agerandet var felaktigt och har skadat våra relationer. Västerås Brandservice och Dafo har inte nyttjat de läckta uppgifterna och har vidtagit åtgärder för att liknande händelser aldrig ska ske igen”.

Filip Bjurström, VD och koncernchef på Presto, framhåller vikten av att fokusera på att utveckla hela branschen inom brandskydd i professionell riktning och att driva utvecklingen framåt. Upplands Brandservice AB, som efter förvärvet uppgått i Presto AB, har tagit detta intrång på största allvar och har reagerat snabbt utifrån kundernas bästa. Presto AB har även vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta

Thomas Sparring, VD Dafo Brand, Thomas.sparring@dafo.se, 070-683 05 60

Filip Bjurström, VD Presto, Filip.bjurstrom@presto.se, 070-202 22 20