Uppsalakontoret

Välkommen till oss. Vi är riktiga proffs på brandskydd!

Besöksadress

Filialkontor Uppsala
Fallhammargatan 1C
721 33 Västerås

Telefon

010-55 18 580

E-mailadress

service@vasterasbrandservice.se

Martin Blomberg

Servicetekniker brandskydd, behörig ingenjör gassläck

010 - 551 85 82, 073 - 664 18 37

Rickard Kalldin

Servicetekniker brandskydd, behörig ingenjör brandlarm

010 - 551 85 81, 073 - 664 18 38