Underhåll och service rökluckor

En väl fungerande röklucka evakuerar effektivt farliga rökgaser från en byggnad och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden. 

Rökluckor skall kontrolleras en gång per år i enlighet med SS 883007:2015. Kontrollen ska ske enligt SVEBRAs riktlinjer och SS 883007:2015.

Undersökningar visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar inte som de ska. I vissa fall har upp till hälften av de installerade luckor inte gått att öppna.

Vanliga fel och brister är:

  • Skador på sarg och isolering t ex från snöskottning
  • Brandventilatorer fastsatta av takfärg och papp
  • Gasfjädrar som är försvagade eller underdimensionerade
  • Smältsäkringar har ersatts med vajer
  • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar och låser vajern
  • Luckor och sarger som har svällt på grund av fukt och på så sätt låser brandventilatorn
  • Transportsäkringar som inte har tagits bort sedan installation
  • Hinder som monterats på eller under rökluckor

En årlig service av rökluckan innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar. Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.