Service enligt standard, regler och lagar

Brandredskap behöver med jämna mellanrum underhåll och service för att fungera optimalt. Det är särskilt viktigt med säkerhetsutrustning eftersom t ex en skadad eller icke fungerande brandsläckare eller röklucka kan vara förödande vid ett olyckstillbud.

Våra kunniga tekniker utför löpande kontroll och service av brandredskap. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.