Utrymning

I händelse av brand ska det vara lätt att hitta ut, även i mörker. Med en snabb och enkel vägledning kan man förebygga olyckor och vara trygg om något skulle hända. Vi projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter kundens förutsättningar och behov. Vi ser över allt från skyltar till nödbelysning och utrymningsplaner.

Nödljusarmatur

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas.

Produktblad

Ledljus

Ledljuset har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Nödljusarmaturen monteras i taket.

Produktblad

Utrymningsplaner

En utrymningsplan ger klara, entydiga och enkla instruktioner hur man tar sig ut ur en byggnad. Utformningen finns reglerad i svensk standard SS2875:2019.

Utrymningsstegar

Då dubbla utrymningsvägar saknas, t ex i gamla fastigheter, kan behov finnas att montera en utrymningsstege Vi har flera modeller på utrymningsstegar för olika behov.

Produktblad

Utrustning för utrymningsledare

Utrymningsledarens roll är att leda och kontrollera utrymning och återsamling. Utrustningen som normalt behövs finns i ett utrymningsledarkit.

Produktblad